535 495 273, 786 221 183 info@placzabawirozwoju.pl
Zajęcia ogólnorozwojowe, bazujące na idei integracji sensorycznej. Mają za zadanie pobudzić wszystkie zmysły na różnych płaszczyznach oraz układ nerwowy do lepszego rozwoju sensomotorycznego dziecka w wieku 1 – 6 lat.

Pierwsza część zajęć oparta jest na muzyce, ruchu i pobudzaniu inteligencji najmłodszych w
oparciu m.in. o logorytmikę, ruch rozwijający Weroniki Sherborne, Gimnastykę Mózgu (Kinezjologię Edukacyjną wg Dennisona), Metodę Dobrego Startu i wiele innych równie
ciekawych metod.

Druga część zajęć to to co dzieci lubią najbardziej, czyli brudzenie się w oparciu m.in. o
nowatorską metodę Sensoplastyki®
Dzieci poznawać będą różne masy, faktury, kolory, będą
dotykać, wąchać, tworzyć z rodzicem własne „małe – wielkie” dzieła, może nawet smakować.
Poprzez zintegrowane działanie pobudzane są zmysły, wspomagamy budowanie świadomości
własnego ciała, dbamy o usprawnienie ruchowe, rozwój mowy, rozwój społeczny a także
pogłębiamy więź emocjonalną z opiekunem, który na pewno tak jak i dziecko będzie się
świetnie bawił.

W zajęcia wplatane są także elementy języka angielskiego.

Termin: Piątek 17:30

Loading...