535 495 273, 786 221 183 info@placzabawirozwoju.pl

Ruch jest nieodzownym czynnikiem właściwego rozwoju fizycznego oraz umysłowego. Gimnastyka Smyka to zajęcia podczas których rozwijamy sprawność fizyczną, koordynację, skupiamy się na wzmacnianiu poszczególnych grup mięśniowych oraz kształtowaniu właściwej postawy. Ponadto gimnastyka determinuje osobowość, kształtując takie cechy charakteru jak cierpliwość, wytrwałość, odwagę, samodzielność, współdziałanie w grupie, odporność psychiczną. Ćwiczenia przybierają formę zabaw ruchowych, dzięki czemu dzieci chętniej uczestniczą w zajęciach oraz czerpią z nich ogromną radość!

Zajęcia dla trzech grup wiekowych:

1-3 odbywają się w każdy poniedziałek o 10:00
4-5 odbywają się w każdy wtorek i czwartek o 15.30
6-8 odbywają się w każdy wtorek i czwartek o 16.30

Zajęcia startują już w marcu!

Loading...