535 495 273, 786 221 183 info@placzabawirozwoju.pl

Hołdując zasadzie „Uczyć – bawiąc” zajęcia taneczne prowadzone są w pogodnej i wesołej atmosferze. Zajęcia te rozwijają nie tylko sprawność fizyczną, koordynację wzrokowo- słuchowo- ruchową, ale także rozwijają słuch muzyczny i poczucie rytmu. Dla dzieci najmłodszych zajęcia prowadzone są metodą naśladowczą z elementami improwizacji ruchowej, wprowadzane są także elementy Ruchu Rozwijającego dla wzmocnienia ich mięśni.
Na zajęciach z dziećmi starszymi wplatane są sekwencje ruchowe, podstawy różnych technik tanecznych. Zajęcia oprócz nabycia umiejętności tanecznych i ruchowych pozwalają na rozwijanie pozytywnej osobowości dziecka, które chętnie podejmuje nowe wyzwania i zyskuje pewność siebie.

Zajęcia dla wszystkich grup wiekowych odbywać się we wtorki o 17:00! 

Zapraszamy!

Loading...