535 495 273, 786 221 183 info@placzabawirozwoju.pl

Psycholog

Zajęcia z psychologiem mają na celu głównie wspieranie rozwoju społeczno-emocjonalnego, ale także wspieranie działania procesów poznawczych takich jak : pamięć, uwaga, percepcja. Wsparcie psychologa ważne jest zarówno dla dzieci nieśmiałych, jak też dla tych bardzo energicznych,które miewają trudności w przestrzeganiu zasad. Oznaki tego, że dziecko potrzebuje wsparcia psychologicznego mogą zauważać sami rodzice, jak również wychowawcy.

Jak objawiać mogą się problemy u naszych dzieci?

 • Trudności emocjonalne – nadmierny lęk, niepokój, przejawiające się niekiedy objawami somatycznymi,płynącymi z ciała, takimi jak bóle brzucha, bóle głowy itp. (gdy wykluczone zostały przyczyny medyczne)
 • Nadmierna w stosunku do sytuacji złość – zachowania agresywne i autoagresywne.
 • Trudności w nawiązywaniu relacji z rówieśnikami.
 • Trudności w przystosowaniu się do zasad życia w grupie, w przestrzeganiu zasad, zachowania nieadekwatne do sytuacji.

Czas spędzony z terapeutą jest organizowany w sposób atrakcyjny dla dziecka. Najważniejsze jest to, aby nasz maluch poczuł się bezpiecznie, bo tylko w takim środowisku możliwa jest efektywna nauka 😊😊
Na zajęciach indywidualnych psycholog realizuje z dzieckiem następujące cele:

 • rozwijanie sprawności manualnej i grafomotorycznej ✍️
 • rozwijanie percepcji i pamięci wzrokowej 👀👀
 • stymulowanie rozwoju słuchu fonemowego i percepcji słuchowej 👂
 • ćwiczenia pamięci i koncentracji uwagi
 • rozwijanie umiejętności myślenia logicznego
 • doskonalenie orientacji w schemacie ciała i przestrzeni
 • wzbogacanie wiedzy i zasobu słownictwa
 • kształtowanie umiejętności rozpoznawania, nazywania i wyrażania uczuć 😊😮😥😡
 • nauka radzenia sobie z napięciem emocjonalnym
 • treningi uważności
 • budowanie poczucia własnej wartości
 • rozwijanie empatii i umiejętności współpracy
 • zapobieganie zachowaniom agresywnym

ale także :

 • trening zabawy z dziećmi ze spektrum autyzmu
 • budowanie umiejętności kluczowych u dzieci z ASD

Napisz do nas

 

Plac Zabaw i Rozwoju

  Warszawska 27
05-520 Konstancin-Jeziorna

 

  Otwarte codziennie: 11:00 - 18:00 również w soboty i niedziele

  https://www.facebook.com/PlacZabawiRozwoju
  m.me/PlacZabawiRozwoju

 

Loading...