535 495 273, 786 221 183 info@placzabawirozwoju.pl

Terapia ręki

Terapia ręki uskutecznia działania ukierunkowane na motorykę małą (praca samej dłoni) oraz motorykę dużą (odpowiednie ułożenie barków, tułowia).
Cele prowadzonej terapii to:

  • stymulowanie do prawidłowego odbioru bodźców dotykowych w obrębie rąk,
  • poprawa umiejętności właściwego chwytu,
  • rozwijanie precyzyjnych ruchów rąk,
  • wydłużenie zdolności koncentracji uwagi,
  • kształtowanie właściwej koordynacji wzrokowo – ruchowej (oko – ręka),
  • rozwijanie koordynacji obustronnej,
  • prowokowanie do przekraczania linii środkowej ciała.

Na zajęcia zapraszamy wszystkie dzieci posiadające skierowanie na terapię.

Napisz do nas

 

Plac Zabaw i Rozwoju

  Warszawska 27
05-520 Konstancin-Jeziorna

 

  Otwarte codziennie: 11:00 - 18:00 również w soboty i niedziele

  https://www.facebook.com/PlacZabawiRozwoju
  m.me/PlacZabawiRozwoju

 

Loading...