535 495 273, 786 221 183 info@placzabawirozwoju.pl

Terapia Umiejętności Społecznych

TUS czyli trening umiejętności społecznych to zajęcia dla każdego dziecka, które ma trudności w funkcjonowaniu społecznym. W szczególności dla dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, zespołem Aspergera, dla dzieci przejawiających zaburzenia w sferze psychoruchowej. Tematyka zajęć określana jest przez pryzmat potrzeb grupy, jest elastyczna.

Treningi odbywają się w małych grupach od 4 do 6 osób w przedziale wiekowym 4 – 6 , 7 – 9 lat. Zadaniem grup jest tworzenie dobrych doświadczeń, które mogą zostać potem przeniesione na inny obszar np: szkoły. Relacje tworzące się na łonie grupy pozwalają stworzyć bezpieczne miejsce do rozmowy o swoich problemach. Z założenia TUS prowadzony jest przez dwóch terapeutów. Składa się z dwóch części. Pierwsza część to sam trening z dziećmi trwający około 60 minut, drugi etap to informacja zwrotna dla rodziców.

Treningi układają się w 11 spotkań.
Zajęcia obejmują :

  • trening umiejętności komunikacyjnych
  • trening przekształcania zachowań niestosownych na akceptowane społecznie
  • ćwiczenia umiejętności pracy w zespole
  • wspólna zabawa
  • metody radzenia sobie z emocjami
  • budowanie umiejętności przestrzegania zasad
  • nauka i rozpoznawanie potrzeb i emocji
  • nauka odreagowania napięć emocjonalnych
  • kształtowanie umiejętności rozwiązywania konfliktów
  • ćwiczenia z radzenia sobie z porażkami i niepowodzeniami

Zajęcia mają charakter aktywizujący dziecko. Pojawia się na nich wiele bodźców wizualnych, będących pomocą dla zapamiętania materiału. Zawsze pojawiają się miłe motywujące niespodzianki.
Wszystko to odbywa się w ciepłej, wspierającej funkcjonowanie dzieci atmosferze.

Istotnym elementem zadziania się na grupie, jest podobieństwo jej członków. Przed ostatecznym zakwalifikowaniem dziecka do zajęć, rodzic zapraszany jest na wstępną konsultacje z psychologiem. Konsultacja taka jest w pełni darmowa.

Napisz do nas

 

Plac Zabaw i Rozwoju

  Warszawska 27
05-520 Konstancin-Jeziorna

 

  Otwarte codziennie: 11:00 - 18:00 również w soboty i niedziele

  https://www.facebook.com/PlacZabawiRozwoju
  m.me/PlacZabawiRozwoju

 

Loading...